Garanti ve İade Koşulları

İade etmek istediğiniz ürünü; orijinal ambalajı bozulmamış, hasar görmemiş ve kullanılmamış olması koşuluyla eksiksiz olarak 14 gün içerisinde adresimize teslim etmeniz gerekmektedir. Bu gibi durumlarda ürün kargo ile gönderiliyorsa iade masrafı yeobayi.com'a ait olacaktır. Orijinal kutusu ile ürünü, ürün faturasını ve iade sebebini içeren bir yazıyı, Yunus Emre Otomotiv'in anlaşmalı kargo şirketleri ile Yunus Emre Otomotiv Nilüfer Ticaret Merkezi 58. Sokak No:4 Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE adresine göndermeniz gerekmektedir.

İade etmek üzere gönderdiğiniz ürünlerde tam olması gereken öğelerin birinin eksik olması durumunda ürün iadesi kabul edilmemektedir. Ürünün faturası, iade sebebini içeren yazı 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Garanti ve İade Şartları Garanti Belgesi Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek ve yazılı olarak iletmek zorundadır. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Garanti Süresi
Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir. Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Ücretsiz Onarım İsteme
Tüketici(Alıcı), 6502 Sayılı Tüketici Kanunu’nun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Alıcı, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Değişim / İade Şartları
Alıcı’nın, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; Alıcı malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, Alıcı’nın talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Değişim, satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde Alıcı, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Değiştirilen Malın Garanti Süresi
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım Hatası / Değişim/İade/Ücretsiz Onarım Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar
Alıcı’nın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalarda, değişim, iade, ücretsiz onarım hakkı kullanılmaz. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.